Thuế và phí nhập khẩu liên quan
Có tính thuế/ lệ phí trong giá hóa đơn thanh toán không?
Tôi có phải trả phụ phí/ thuế cho hải quan nhà nước không?

khẩu dựa trên các tiêu chí nhất định.Đây là khoản phí dựa trên các quy định của quốc gia và thường được cơ quan hải quan thu nhận thông qua công ty vận chuyển giao hàng cho bạn.
Chúng tôi tin rằng không có trở ngại trong mua sắm hàng hóa và đã tính tất cả lệ phí/ thuế ( nếu áp dụng trên sản phẩm ) trong giá hóa đơn thanh toán khi chúng tôi được thông tin rõ ràng về thuế/lệ phí của quốc gia đó.
Một cách dễ hiểu, tất cả thuế, lệ phí nhập khẩu đã đuợc tính trong giá sản phẩm bạn mua và bạn không cần phải trả thêm phụ phí nào khi nhận hàng cả.
Trường hợp bạn phải trả thêm bất kỳ phí nhập khẩu hoặc phụ phí giao nhận hàng đến các quốc gia nêu bên dưới, hãy liên hệ với chúng tôi và cung cấp các chứng từ phù hợp.

Hiện tại chúng tôi chỉ áp dụng với các quốc gia sau (Lưu ý: Chỉ áp dụng cho hình thức cá nhân nhập khẩu. Mua sỉ/ Số lượng lớn có thể áp dụng các điều kiện khác)
Mỹ, Úc, Singapore, Nhật, Việt Nam, Hong Kong, và tất cả các quốc gia Châu Âu khu vực tính thuế VAT

Tại sao thuế và lệ phí không bao gồm trong giá bán đối với các quốc gia khác không được liệt kê ở trên?
Do các quy định khác nhau đối với sản phẩm khác nhau ở mỗi quốc gia và hạn chế các dịch vụ giao hàng / vận chuyển mà chúng tôi đang sử dụng tại thời điểm này, chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ Giao hàng đã thanh toán thuế cho các quốc gia khác.
Chúng tôi muốn khuyên khách hàng của chúng tôi kiểm tra các quy định nhập khẩu tại địa phương của họ trước để tránh thất vọng hoặc bất ngờ về chi phí bổ sung và hiểu rằng Etoren không kiểm soát được các khoản phí này và không thể giả mạo giá trị của một đơn đặt hàng.
Chúng tôi sẽ luôn theo dõi các tiêu chí về thuế / lệ phí ở những quốc gia này và sẽ rất vui khi mở rộng các quốc gia với dịch vụ Giao hàng đã thanh toán thuế khi có thể.
Để biết thêm chi tiết về từng điều kiện về thuế và lệ phí vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện .