Hủy Đơn Hàng
Điều gì xảy ra nếu tôi muốn hủy bỏ đơn hàng sau khi đã đặt và đã thanh toán?

Bạn có thể hủy các sản phẩm đã đặt hoặc hủy đơn hàng mà chưa tiến hành nhập quá trình vận chuyển vào bằng cách vào mục Đơn hàng trong Tài khoản của bạn. Hãy đăng nhập vào “Tài khoản của tôi” và đến trang : Lịch sử đặt hàng” bạn sẽ thấy nút hủy đơn hàng.
Hủy đơn hàng sẽ được tiến hành sau khi bạn nhấp vào nút hủy đơn hàng và bạn sẽ nhận được thông tin hủy đặt hàng qua email.
Bạn cũng có thể xác nhận đơn hàng đã hủy bằng cách kiểm tra tình trạng đơn hàng trong mục Lịch sử đặt hàng. Trạng thái hiển thị “ Đã hủy” khi đơn hàng đã hủy thành công.

Xin lưu ý rằng, nút Hủy sẽ vô hiệu hóa một khi trạng thái đã chuyển sang “ Chuẩn bị giao hàng”.
Trong trường hợp này bạn không thể hủy đơn hàng nữa.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đổi ý không mua hàng sau khi sản phẩm đã được gửi đi và tôi chọn không đồng ý nhận hàng khi nó được giao đến?

Việc hủy bỏ là không thể được vì chúng tôi không thể ngừng quá trình vận chuyển và hàng sẽ được giao đến cho bạn.
Nếu bạn vẫn quyết định hủy đơn hàng và không đồng ý nhận hàng, chúng tôi sẽ xử lý theo điều khoản Bỏ ý định mua hàng theo chính sách Trả hàng.

Trường hợp đơn vị vận chuyển không thể hoàn tất giao hàng trong vòng 7 ngày làm việc vì bất cứ lý do gì, hàng sẽ được trả ngược lại cho chúng tôi. Trường hợp này, chúng tôi sẽ xử lý như khách hàng Bỏ ý định mua theo chính sách trả hàng của chúng tôi.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Trả hàng - Bỏ ý định mua hàng