Theo dõi đơn hàng

Làm thế nào để tôi kiểm tra trạng thái đơn hàng của tôi?

Bạn có thể theo dõi trạng thái dơn hàng chỉ cần vào trang web của nhà cung dịch vụ giao nhận hàng và theo dõi thông qua những số mà chúng tôi đã gửi qua email. Nếu cần thêm thông tin, thì các công ty vận chuyển sẽ cung cấp chính xác và cập nhật trạng thái giao hàng cho bạn.

Trong trường hợp bạn không tìm thấy email, bạn vẫn có thể đăng nhập vào tài khoản tại Etoren để xem tình trạng đơn hàng và chi tiết giao hàng.

Tôi thấy trên hệ thống theo dõi giao hàng hiển thị trạng thái 'Đã giao hàng' nhưng tôi vẫn chưa nhận được hàng. Tôi phải làm thế nào?
Hãy liên hệ trực tiếp đến công ty vận chuyển nếu xảy ra điều này. Trong trường hợp này, chúng tôi đề nghị bạn hãy hỏi lại các thành viên trong gia đình hoặc người thân vì có thể họ đã nhận hàng thay bạn.