Kiểm tra mạng điện thoại

Công cụ kiểm tra khả năng tương thích mạng điện thoại - Sim miễn phí/ quốc tế/ mở khóa điện thoại và máy tính bảng 


Liệu điện thoại này có tương thích với hãng di động của tôi không? Công cụ kiểm tra này cung cấp dấu hiệu cho biết điện thoại di động hoặc máy tính bảng có thể tương thích với hãng điện thoại của bạn hay không. /span>

Để kiểm tra tình tương thích giữa phiên bản điện thoại di động với băng tần của các nhà mạng. Hãy chọn từng mục và ấn tìm kiếm. Nếu bạn gặp khó khăn trong tìm kiếm mẫu, nhà mạng, v.v hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi theo mẫu đơn yêu cầu.

Loại mạng điện thoại của bạn?
Chọn nhà cung cấp mạng của bạn

4G
3G
2G

4G
3G
2G

Điều này có nghĩa là gì

ResultDevice is compatible with the network carrier
ResultDevice is compatible with some of the network carriers frequencies. It may work.
ResultDevice is not compatible with the network carrier


Lưu ý: Độ chính xác dữ liệu được cung cấp với khả năng tốt nhất của chúng tôi, mức độ tương thích hiển thị chỉ dựa trên thông số kỹ thuật và kết quả chỉ được sử dụng như hướng dẫn. Các hãng cụ thể sẽ có một "danh sách được duyệt" của các thiết bị. Có nghĩa là mặc dù điện thoại tương thích với tần số của nhà mạng, nhưng thiết bị đó có thể bị chặn. Đồng thời, một số nhà mạng có thể giới hạn tần số/băng tần chỉ tồn tại ở một số khu vực địa lý cụ thể. Vì thế, kết quả hiển thị ở đây không khẳng định sự xác nhận đảm bảo khả năng tương thích trên thực tế của thiết bị di động.