Thuế, Lệ phí & Chi phí nhập khẩu liên quan

Có tính thuế/ lệ phí trong giá hóa đơn thanh toán không? Tôi có phải trả phụ phí/ thuế cho hải quan nhà nước không?

Nhiều quốc gia như Úc, New Zealand, Singapore, Đông Nam Á có thể phải trả lệ phí/ hoặc thuế cho hàng hóa nhập khẩu dựa theo phạm vi nhất định. Đây là khoản phí thu theo quy định quốc gia và thông thường chi cục hải quan sẽ phụ trách thu thông qua đơn vị mà vận chuyển hàng đến cho bạn.

Đối với giao hàng đến Việt Nam, chúng tôi tin rằng không có trở ngại trong mua sắm hàng hóa và đã tính tất cả lệ phí/ thuế ( nếu áp dụng trên sản phẩm ) trong giá hóa đơn thanh toán khi chúng tôi được thông tin rõ ràng về thuế/lệ phí của quốc gia đó. Một cách dễ hiểu, tất cả thuế, lệ phí nhập khẩu đã đuợc tính trong giá sản phẩm bạn mua và bạn không cần phải trả thêm phụ phí nào khi nhận hàng cả. Trường hợp bạn phải trả thêm bất kỳ phí nhập khẩu hoặc phụ phí giao nhận hàng ến các quốc gia nêu trên, hãy liên hệ với chúng tôi và cung cấp các chứng từ phù hợp.