Thanh toán

Etoren yêu cầu thanh toán bằng hình thức nào?

Để khách hàng có trải nghiệm mua sắm trực tuyến tuyệt vời nhất, chúng tôi cung cấp nhiều hình thức thanh toán như:

・Thẻ tín dụngt/Thẻ ghi nợ
・Paypal

Để biết thêm chi tiết của mỗi hình thức thanh toán, vui lòng tham khảo điều khoản và điều kiện - Thanh toán.

Thẻ tín dụng nào được chấp nhận để thanh toán?

Etoren chấp nhận tất cả các thẻ tín dụng/ ghi nợ phát hành bởi VISA, MasterCard, Amex, JCB, Paypal. Thông tin về thẻ của bạn sẽ được bảo mật sử dụng tiêu chuẩn mã hóa công nhgiệp hàng đầu.
Để biết thêm chi tiết của mỗi hình thức thanh toán, vui lòng tham khảo điều khoản và điều kiện - Thanh toán.

Khi nào thẻ cùa tôi bị tính phí và làm thế nào biết được thanh toán thành công hay thất bại?

Thẻ của bạn chỉ được quyền thanh toán trước và bạn sẽ không bị tính phí cho đến khi chúng tôi xác nhận giao hàng. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn email thông báo chi tiết giao hàng cùng với xác nhận Thanh toán. Thẻ của bạn sẽ chỉ bị tính phí tại thời điểm này.

Tại sao thanh toán Paypal hoặc thẻ tín dụng của tôi bị từ chối?

Đối với Paypal, xin vui lòng kiểm tra xem bạn có một tài khoản Paypal tại địa phương khi thực hiện mua hàng sử dụng Paypal trên trang web của chúng tôi hay không. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng trong khi hầu hết các tài khoản Paypal quốc tế được chấp nhận bởi Paypal tại quốc gia bạn mua hàng, thì một số tài khoản có thể bị hạn chế tùy thuộc vào xác minh bảo mật thông qua Paypal.
Trường hợp thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal bị lỗi, chủ yếu có thể do xác thực bảo mật chưa được thông qua. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Paypal hoặc ngân hàng và họ có thể giải quyết các vấn đề xác thực danh tính cho bạn.